มฟล.ลงนามเอ็มโอยู กสท. และ บ.แพคกอน พัฒนาระบบไอซีที รับโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ หรือ Smart University

 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แพคกอน จำกัด ในโครงการพัฒนาศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ ที่ห้องประชุมเชียงแสน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีลงนาม ร่วมกับ นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และนายภาคภูมิ ศรีธิมากุล ปรานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด

             ด้วยมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพ และความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายหลังการลงนามนี้ มีทั้งการจัดผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสอน การจัดหลักสูตรฝึกงาน การสนับสนุนการสร้างธุรกิจ การจัดระบบเพื่อรองรับการให้บริการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาระบบโครงข่ายและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ หรือ Smart University

              “แรกตั้งมหาวิทยาลัย ตั้งใจจะสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็น IT Universityไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมีอุปกรคอมพิวเตอร์สารพัดชนิด สิ่งสำคัญคือการใช้ประโยชน์จากระบบคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์กับการบริหารและการเรียนการสอนในทุกมิติในทุกจุด จึงนำแนวคิดนั้นมาคิดมาทำ วันนี้ยังไม่สำเร็จ ยังไม่เต็มที่ เพราะว่าขาดแคลนสิ่งสำคัญ ไม่ใช่ทรัพยากร แต่ขาดทรัพยากรมนุษย์คือคนที่จะมาพัฒนาระบบไอทีเพื่อให้มหาวิทยาลัย IT Universityที่สมบูรณ์ จึงเป็นฝันที่ค้างคา แต่ได้จุดประกายขึ้นใหม่เมื่อเราอยากจะเป็น Smart Universityคือ มหาวิทยาลัยที่นำไอทีมาใช้โดยสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และเกิดความร่วมมือครั้งนี้ขึ้นจากความปรารถนาดีของ กสท. ที่อยากจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัย รวมถึง บ.แพคกอน ในการใช้ระบบไอทีมาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น โดยหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาบุคลากร และแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆให้กับสังคมในจังหวัดเชียงราย ได้เรียนรู้ร่วมกันทั้งหมดด้วย” อธิการบดี กล่าว